kittin_p.gif

 

談談舉世稱羨的英國王妃.......

 

已故的英國黛安娜王妃,10年前可是全球媒體的寵兒,大家爭相要報導她 !

 

她高貴的氣質,一顰一笑,都牽動了世人的目光,真是讓人萬分著迷。

 

應該是她嫁入皇室之後的某一天,在電視上看到她天使般燦爛笑容的鏡頭。

 

突然很認真告訴先生: 我覺得她的下場會很悲慘 。

 

先生冷冷的說: 你們女孩子都很會忌妒,愛吃醋 ……


1997年,戴妃在巴黎車禍喪生後,證明並非我在吃什麼醋。

 

這,只是一種感覺,接收器接受到不詳的訊息, 管它叫“靈異的第六感"吧!


她的眼神真的很憂怨……


.741877.png

 ha-toame_p.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    全站熱搜

    wandada 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()